STUDIO MONSTERA

Begonia's gaan hand in hand met Monstera's

Studio Begonia werkt nauw samen met Studio Monstera, voorheen gekend als MCC Flanders. Studio Monstera is een dienstverlenend bedrijf dat het mogelijk maakt dat je onafhankelijk kan werken in de audiovisuele sector zonder het zelfstandig statuut te hebben. Zij neemt technische of artistieke medewerkers uit de AV-sector in loondienst en vervult dan ook alle verplichtingen eigen aan de werkgever: dimona in en uit dienst, sociale zekerheidsbijdragen, bedrijfsvoorheffing, vakantiegeld, verzekering Arbeidsongevallen en Burgerlijke Aansprakelijkheid.

De kracht voor uw project

is de kracht van Studio Monstera

Studio Monstera neemt de rol van juridische werkgever op zich en staat in voor de administratie van de freelancer zonder BTW-nummer. Zij is geen sociaal secretariaat, geen interimkantoor en geen Sociaal Bureau voor Kunstenaars (SBK), maar uiteraard werkt zij voor bepaalde opdrachten met kunstenaars of mensen die het kunstenaarsstatuut hebben. Op basis van de bestelbon van de klant voert Studio Monstera een welomschreven werk uit als onderaannemer, tegen een vooraf vastgelegde prijs.

Ben je niet zo tuk op papierwerk, bezoek dan zeker de website van

STUDIO MONSTERA

naar studiomonstera.be